Home » Powered by Idasa » Projecte REDGOLD

Projecte REDGOLD

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha concedit a INGENIERIA D’APLICACIONS, S.A. (d’ara endavant, IDASA) finançament per al desenvolupament d’un projecte de Recerca i desenvolupament.

El Projecte de recerca REDGOLD (Sistema robotitzat per a la separació de l’estigma de la flor en el cultiu de safrà- IDI-20200710), té com a objectiu principal el desenvolupament d’un nou sistema robotitzat amb la finalitat d’obtenir l’estigma del safrà. Amb la proposta realitzada per IDASA es pretén aconseguir una evolució de les tècniques tradicionals usades en l’actualitat per a “la pelada” (terme per a referir-se a la labor d’extracció de l’estigma), predominantment artesanals. La principal causa de la seva baixa tecnificació es deu principalment a la seva gran fragilitat, motiu que fa que qualsevol tipus de manipulat per contacte físic sobre el mateix pugui comportar la seva degradació o trencament. Davant aquesta problemàtica,a REDGOLD es proposa el disseny i desenvolupament de maquinària que funcioni amb mètodes de manipulat que no impliquin contacte directe amb el producte. Simultàniament al treball de recerca i desenvolupament del sistema robotitzat, en col·laboració amb el Centre Tecnològic Tecnova, es du a terme un estudi que plantejarà un revolucionari canvi de paradigma en el cultiu del safrà, gràcies a la implantació d’un model de cultiu del safrà sota hivernacle que permeti la seva experimentació en intensiu, acabant així amb les estacionalitats gràcies a una producció escalonada.

El projecte ha estat plantejat en un marc temporal de 30 mesos a partir del mes de març de 2020, sent executat per l’entitat IDASA a la província de Barcelona, comptant amb la col·laboració del Centre Tecnològic Tecnova situat a Almeria. El desenvolupament d’aquest, suposarà una mobilització d’una inversió de 521.182 euros. Aquest projecte es troba emmarcat dins de la convocatòria de Projectes d’I+D, subvencionat pel CDTI, secundat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i cofinançat amb Fons Estructurals de la Unió Europea (FEDER) dins del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020.