Eliminació de material

    Des del plàstic fins a la fibra de carboni o altres compostos, les nostres cèl·lules permeten fresar, desbarbar o polir amb la màxima precisió requerida. Les nostres cèl·lules poden adaptar-se amb la tecnologia necessària per a cada aplicació i amb el sistema d’aspiració adequat perquè sigui segur i net.